NARZĘDZIA PROFESJONALNE

Prawa do powielania Unior d.d.

Prawa do powielania Unior d.d.

Zawartość i materiały ilustracyjne zamieszczone na niniejszych stronach sš własnościš firmy Unior, nie mogš być kopiowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, z wyłšczeniem zastosowania niekomercyjne (w takim przypadku powinna zostać zawarta wzmianka o prawach do powielania).

Informacje zawarte na stronie sš aktualne w chwili publikacji strony, firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwość błędów wynikajšcych z dostępem do strony, za błędy zawarte na stronie, za możliwe uszkodzenia wynikajšce z niewłaściwych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej bez ostrzeżenia.

Firma Unior będzie przechowywać adresy e-mail i inne dane personalne na swoim serwerze do celów marketingowych (wysyłania e-maili i ofert). Firma Unior gwarantuje że zgromadzone informacje nie będš udostępniane żadnym innym osobom, firmom lub instytucjom.