ROČNO ORODJE

Tradicija

Ročno orodje Unior, program, ki zdaj na leto izdela že več kot 7, 6 milijonov kosov orodja in kovinske embalaže, je naslednik bogatih kovaških tradicij na območju Pohorja v severovzhodni Sloveniji.Tradicija - pohorske kovačnice

V 19. stoletju so na območju Pohorja delovale manufakturne kovačnice za izdelavo poljedeljskega in obrtniškega orodja. Njihovo delovanje je bilo povezano s kar 4 železarnami na tem območju.

Podjetnost - prvi strojni kovaški obrat

V začetku 20. stoletja, leta 1919, je bila ustanovljena prva tovarna kovanega orodja. Inženirja Mirko Bremec in Walter Mach sta v Zrečah, kjer je Unior še danes, ustanovila Štajersko železo-industrijsko družbo. Družba je na tedaj sodoben industrijski način proizvajala kovano orodje za kmetijstvo, rudarstvo in obrt. Kovaški obrat je bil preurejen v strojno kovačijo.

Novi načrti - tovarna kovanega orodja

Po drugi svetovni vojni je bila kovačnica obnovljena. Po prenovi in dograditvi se je leta 1947 preimenovala v Tovarno kovanega orodja Zreče. 

Kakovost - svetovna znamka Unior

V drugi polovici 20. stoletja se je tovarna razvijala predvsem z naložbami v proizvodnjo ročnega orodja. Usmerjena zlasti v razvoj univerzalnega orodja, se je tovarna leta 1974 preimenovala: postala je Unior, tovarna kovanega orodja Zreče.

V naslednjih desetletjih je Unior vzpostavil po vsem svetu razvejano mrežo za prodajo in distribucijo orodja.

V 21. stoletje je Unior vstopil z izpolnjevanjem številnih zahtevnih kakovostnih standardov ter standardov za ravnanje z okoljem. Bil je že solastnik jeklarne v Štorah, z lastnimi podjetji je vstopil na ameriško, avstralsko, rusko, kitajsko tržišče. Unior je svetovna znamka ročnega orodja!